با ما به راحتی به الکترونیکی شدن فکر کنید مشکلات خودوتون را با ما مطرح کنید یه پیشنهاد ویژه برای مدیران IT با محصولات ما آشنا شین
در صورت نیاز به افزودن امکانات جدید به نرم افزار موارد مورد نیاز را می توانید از طریق واحد طراحی پیگیری نمایید.
زبان برنامه نویسی این نرم افزار C# و نسخه موتور اجرایی آن .NET 4.5 است. محیط گزارش گیری این سیستم Crystal Report 2008 است. بانک اطلاعات این سیستم MS SQL 2008 به بالا است.
 • این سیستم قابلیت استفاده چند کاربر همزمان (در یک استان) بر روی شبکه و نیز تک کاربره بصورت محلی را داراست.
 • این سیستم قابلیت تجمیع اطلاعات محلی ثبت شده در نسخه های مجزا (استان های مختلف) و ارائه یک گزارش جامع را دارد. (سیستم با فرمت مشخص امکان ارسال اطلاعات موجود به سرور را داشته و می توان از اطلاعات ارسالی گزارشات جامع دریافت کرد)
 • این سیستم قابلیت تعریف زیر شاخه های مختلف جهت دسته بندی و ساختار سازی بر روی اطلاعات که قصد ذخیره آن را داریم، دارد و در این راستا تعریف این طبقه بندی ها در اختیار کاربر بوده و باز است.
 • سیستم دارای امکان تولید گزارشات پویا متناسب با ساختار های پویای تعریف شده توسط کاربر است.
 • سیستم تولید گزارش این نرم افزار فاقد محدودیت در پارامتر های ارسالی به صفحه گزارش بوده و سرفصل های گزارش بصورت انتخابی توسط کاربر تعریف می شود.
 • این سیستم دارای قابلیت تعیین دسترسی کاربر به صورت جزء به جزء در تمام فرمها و نیز بصورت تفکیکی برای ویرایش و افزودن اطلاعات است.
 • در سیستم امکان Recovery اطلاعات حذف شده یا آسیب دیده وجود دارد.
 • در سیستم عملکرد کاربران بصورت کامل log شده و بر اساس پارامتر های مختلف مانند نوع عملکرد، کاربر و ... طبقه بندی می شود.
 • سیستم دارای الگوریتم رمزنگاری جهت برقراری امنیت دسترسی کاربران است.
 • کاربر سیستم بصورت دلخواه می تواند اقدام به تعریف سرفصل های مختلف برای ذخیره و طبقه بندی انواع مختلف فایل های پیوست شده مربوط بهپرونده های بکند و این اطلاعات را در گزارش نمایش دهد.
 • گزارشات این نرم افزار بصورت پارامتریک و پویا که شامل سرفصل های تعریف شده توسط کاربر و نیز سرفصل های تعریف شده از قبل در نرم افزار بوده و قادر است فیلتر های مختلف را با یکدیگر ترکیب نماید.
 • کلیه اطلاعات کاربران شامل اطلاعات پرسنلی، عکس ها، تصاویر هویتی و ... در این سیستم در بانک اطلاعات بصورت مرکزی ذخیره می شود.

ثبت اطلاعات بخش های مختلف شامل:
 • مدیریت اطلاعات پرسشگران
 • مدیریت اطلاعات سازمان های مردم نهاد
 • اطلاعات اعضای هیئت مدیره سازمان های مردم نهاد
 • مدیریت اطلاعات بازرسان
 • وضعیت پرونده بازرس
 • اقدام بعدی پرونده بازرس
 • مدیریت اطلاعات پژوهشگران
 • سوابق تحصیل دانشگاهی پژوهشگران
 • سوابق دوره های آموزشی پژوهشگران
 • سوابق تالیفات پژوهشگران
 • سوابق شغلی پژوهشگران
تعاریف پایه این نرم افزار شامل:
 • تعریف انواع تخصص ها
 • تعریف مدارک دانشگاهی
 • تعریف رشته های دانشگاهی
 • تعریف انواع زمینه فعالیت ها
 • ایجاد شاخص های چند بخشی برای طبقه بندی اطلاعات پرونده افراد
  1. زیربخش سرفصل های پژوهشگران
  2. سرفصل اطلاعات شاخص پژوهشگران
  3. زیربخش سرفصل های بازرسان
  4. سرفصل اطلاعات شاخص بازرسان
  5. زیربخش سرفصل های سمن
  6. سرفصل اطلاعات شاخص سمن
  7. زیربخش سرفصل های پرسشگران
  8. سرفصل اطلاعات شاخص پرسشگران
عملکرد های امنیتی شامل:
 • تنظیم دسترسی کاربران
 • مشاهده عملکرد کابران
 • باز گشت ایندکس های تخریب شده
 • ارسال اطلاعات به بایگانی
 • بازیابی اطلاعات از بایگانی
 • تنظیمات دسترسی بر روی شبکه
 • بروز رسانی نرم افزار
 • تنظیم دسترسی به اطلاعات شهرستان ها
گزارشات این سیستم شامل گزارشات:
 • پژوهشگران
 • پرسشگران
 • سمن
 • بازرسان
 • گزارش کلی
 • گزارش کارنامه ای