با ما به راحتی به الکترونیکی شدن فکر کنید مشکلات خودوتون را با ما مطرح کنید یه پیشنهاد ویژه برای مدیران IT با محصولات ما آشنا شین
زبان برنامه نویسی این نرم افزار ASP.NET و نسخه موتور اجرایی آن .NET 4.5 است. بانک اطلاعات این سیستم MS SQL 2008 به بالا است. در صورت نیاز به افزودن امکانات جدید به نرم افزار موارد مورد نیاز را می توانید از طریق واحد طراحی پیگیری نمایید.
 • نرم افزار باید قابلیت اتصال به اپراتور اصلی پیامک را داشته باشد و بر اساس سرور واسط تنظیم نشده باشد.
 • قابلیت تعریف شماره های خطوط پیامک کاربران
 • قابلیت تعریف گروه ها ی مخاطبان به تفکیک شماره های خطوط پیامک
 • قابلیت تعریف شماره های همراه برای گروه های مخاطبان
 • قابلیت ارسال پیام به صورت ساده و گروهی
 • قابلیت ارسال پیام از طریق فایل
 • قابلیت دریافت پیام و گزارشات مرتبط
 • قابلیت ثبت پیام های آماده به تفکیک کاربران
 • قابلیت تعریف مسابقه به تفکیک کاربران
 • قابلیت مشاهده و گزارش از نتایج مسابقه به تفکیک کاربران
 • قابلیت تعریف نظر سنجی به تفکیک کاربران
 • قابلیت مشاهده و گزارش از نتایج نظر سنجی به تفکیک کاربران
 • قابلیت پاسخگویی خودکار به تفکیک کاربران
 • قابلیت مشاهده اخبار و اطلاعیه ها
 • قابلیت دریافت لیست پیام های دریافتی به صورت فایل
 • قابلیت دریافت لیست پیام های ارسالی به صورت فایل
 • مشاهده اعتبار خطوط
 • قابلیت انتقال پیام